1
Bạn cần Luật sư hỗ trợ?

Hiểu về sáng chế

Tên gọi xuất xứ

Tên gọi xuất xứ là dạng đặc biệt của chỉ dẫn địa lý. Chỉ dẫn địa lý là một thông báo tuyên bố rằng một sản phẩm nào đó có …

Xem chi tiết »