1
Bạn cần Luật sư hỗ trợ?

Hiểu về sáng chế

Quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp: là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, …

Xem chi tiết »