1
Bạn cần Luật sư hỗ trợ?

Tìm hiểu về giám định sở hữu trí tuệ (phần 2)

Giám định sở hữu trí tuệ đối với vụ việc xâm phạm quyền bảo hộ nhãn hiệu “Advanced Clinic for Children, hình”

Nhãn hiệu ”Advanced Clinic for Children, hình” của Công ty Cổ phần Khám chữa bệnh Nhi Cao được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 123920, bảo hộ cho các nhóm dịch vụ sau: – Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế; đại lý mua, đại lý bán, đại lý ký gửi hàng hóa; Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa nhi; dịch vụ khám chữa bệnh phòng khám đa khoa.

Công ty TNHH khám chữa bệnh trẻ em Nhi Cao đã sử dụng dấu hiệu ”nhi Cao và hình 2 em bé” được trình bày (gắn) lên biển công ty và các biển quảng cáo.

Để yêu cầu xử lý hành vi vi phạm nói trên của Công ty TNHH khám chữa bệnh trẻ em Nhi Cao, Công ty cổ phần khám chữa bệnh Nhi Cao đã nộp đơn yêu cầu giám định đến Viện khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học và công nghệ. Đối tượng giám định là dấu hiệu ”nhi Cao và hình 2 em bé” của Công ty TNHH khám chữa bệnh trẻ em Nhi Cao. Mục đích của việc giám định này là xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp do người thứ ba thực hiện (Công ty TNHH khám chữa bệnh trẻ em Nhi Cao).

Việc giám định được tiến hành theo trình tự sau: Kiểm tra tình trạng bảo hộ, xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đối chứng (Nhãn hiệu Advanced Clinic for Children, hình, được cấp văn bằng số 123920)à Xác định đối tượng bị xem xét à Đánh giá theo từng căn cứ à Tổng hợp kết quả so sánh (đánh giá) và Kết luận giám định.

1. Kiểm tra tình trạng bảo hộ, xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đối chứng.

a. Nhãn hiệu đối chứng:

Nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 123920 là một hình tròn màu xanh nhạt bên trong có hình một bé trai và một bé gái màu xanh đậm dắt tay nhau, hai chân chạm nhau tạo thành hình trái tim ở giữa hình tròn, ở sát mép trên của hình tròn có dòng chữ ”Advanced Clinic for Children”, sát mép dưới của hình tròn có chữ ”nhi Cao” màu nâu đỏ, cữ chữ to nổi bật, ký tự ”C” viết i hoa.

 

logo nhi cao

b. Tình trạng, phạm vi bảo hộ

 

Số GCN/thời hạn hiệu lực  

Chủ sở hữu/Địa chỉ

Phạm vi bảo hộ
Nhãn hiệu Sản phẩm/Dịch vụ
123920

(28.4.2009- 10.3.2018)

Công ty Cổ phần khám chữa bệnh Nhi Cao.

99 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

logo nhi cao

 

Màu sắc: xanh đậm, xanh nhạt.

Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “Advanced Clinic for Children”

Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế; đại lý mua, đại lý bán, đại lý ký gửi hàng hóa.

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa nhi; dịch vụ khám chữa bệnh phòng khám đa khoa.

2. Định vị đối tượng bị xem xét:

Đối chiếu với nhãn hiệu được bảo hộ theo số văn bằng 123920 và căn cứ vào nội dung yêu cầu giám định, có thể xác định đối tượng bị xem xét là một hình tròn viền xanh, nền trằng, nửa trên hình tròn là dòng chữ ”Advanced clinic for children”, ở giữa có hình một bé trai và một bé gái dắt tay nhau, chân chạm nhau tạo thành hình trái tim ở giữa hình tròn, bên dưới hình tròn có chữ ”nhi Cao” màu cam, chữ thường, riêng ký tự ”C” được viết in hoa. Dấu hiệu được trình bày ở sát mép trái biển hiệu Phòng khám chuyên khoa nhi thuộc Công ty TNHH khám chữa bệnh trẻ em Nhi Cao.

Đối tượng bị xem xét được gọi là Dấu hiệu ”nhiCao và hình hai em bé”.

 

phong khám nhi cao

 

3. Đánh giá Đối tượng bị xem có phải là Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đối chứng hay không

a. Xem xét căn cứ thứ nhất: Đối tượng bị xem xét không phải là đối tượng được bảo hộ, không phải là đối tượng được chuyển giao li-xăng

Theo Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu do Cục sở hữu trí tuệ quản lý, đối tượng bị xem xét (Dấu hiệu “nhiCao và hình hai em bé”) gắn trên biển hiệu phòng khám chuyên khoa nhi do công ty TNHH khám chữa bệnh trẻ em Nhi Cao thực hiện không được bảo hộ cũng không phải là đối tượng li-xăng mà bên nhận là công ty này.

Vì vậy, điều kiện để xác định căn cứ thứ nhất đã được đáp ứng.

b. Xem xét căn cứ thứ hai: Đối tượng bị xem xét trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ.

Theo quy định tại điểm 39.8 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN sửa đổi, thì đối tượng bị xem xét được coi là tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sô 123920 của Công ty Cổ phần khám chữa bệnh Nhi Cao. Cụ thể: cả nhãn hiệu được bảo hộ và dấu hiệu vi phạm đều gồm một hình tròn, bên trong có hình một bé trai và một bé gái đang dắt tay nhau, chân chạm nhau tạo thành hình trái tim ở giữa hình tròn; dưới hình tròn là chữ ”nhi Cao” nổi bật là chữ ”C” viết in hoa.

c. Xem xét căn cứ thứ ba: Hàng hóa dịch vụ mang dấu hiệu bị xem xét trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ.

Theo quy định tại điểm 39.9 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là trùng nhau (cùng loại) khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây: (i) Có cùng bản chất (thành phần, cấu tạo…) và cùng chức năng, mục đích sử dụng; hoặc (ii) Có bản chất gần giống nhau và cùng chức năng, mục đích sử dụng. Hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là tương tự nhau khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây: (i) Tương tự nhau về bản chất; hoặc (ii) Tương tự nhau về chức năng, mục đích sử dụng; và (iii) Được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại (phân phối theo cùng một phương thức, được bán cùng nhau hoặc cạnh nhau, trong cùng một loại cửa hàng…).

Bảng so sánh:

Dịch vụ được bảo hộ theo Giấy chứng nhận số 123920 Dịch vụ bị xem xét Kết quả so sánh
Trùng Tương tự, có liên quan Khác biệt
Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế; đại lý mua, đại lý bán, đại lý ký gửi hàng hóa.

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa nhi; dịch vụ khám chữa bệnh phòng khám đa khoa.

 

 

Dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa nhi

 

 

X

Với dịch vụ gạch chân

 

 

X

Với dịch vụ in nghiêng

 

 

X

Với dịch vụ còn lại

4. Tổng hợp kết quả đánh giá

 

STT

 

Điều kiện/căn cứ đánh giá

Kết quả
Đáp ứng Không đáp ứng
1 Đối tượng bị xem xét không phải là đối tượng được bảo hộ, không phải là đối tượng được chuyển giao li-xăng X  
2 Đối tượng bị xem xét trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ. X  
3 Hàng hóa dịch vụ mang dấu hiệu bị xem xét trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ.  

X

 

5. Kết luận giám định:

Căn cứ thông tin, tài liệu có trong Đơn yêu cầu giám định và kết quả xác định các căn cứ để kết luận về yếu tố xâm phạm quyền thì:

Đối tượng bị xem xét (Dấu hiệu “nhiCao và hình hai em bé”) gắn trên biển hiệu phòng khám nhi do Công ty TNHH khám chữa bệnh trẻ em Nhi Cao thực hiện là yếu tố xâm phạm quyền (Theo Điều 11, Nghị định 105/2006/NĐ-CP sửa đổi) đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ theo theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 123920 của Công ty Khám chữa bệnh Nhi Cao.

>> Newvision nơi tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ

XEM NGAY VIDEO HƯỚNG DẪN VIẾT TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 

ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Phòng Sở hữu Trí Tuệ - VP Luật Newvision Law
  • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Email: contact.newvisionlaw@gmail.com
  • Hotline: Hotline tư vấn sở hữu trí tuệ: 024.6682.8986

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận Google+
  • Bình luận Web