Thừa kế quyền tác giả

Bà Nguyễn Thu Thùy – là một nhà thơ nổi tiếng. Các bài thơ của bà thường nhận được thù lao và nhuận bút lớn, nhiều bài thơ được phổ thành nhạc. Nay bà Nguyễn Thu Thùy mất, có viết di chúc để lại toàn bộ quyền thừa kế cho con của bà là chị Bùi Thu Hạnh. Vậy, con của bà có được hưởng thừa kế các khoản nhuận bút, thù lao từ các bài thơ kia nữa không?

so-huu-tri-tue-ve-quyen-tac-gia

Ý kiến của luật sư :

Theo quy định tại Điều 40 Luật sở hữu trí tuệ : “Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này”. Như vậy, việc “ bà Nguyễn Thu Thùy mất, có viết di chúc để lại toàn bộ quyền thừa kế cho con của bà là Bùi Thu Hạnh” thì chị Bùi Thu Hạnh là người được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật. Cụ thể , chị sẽ là chủ sở hữu các quyền như sau :

  • Khoản 3 Điều 19 : “ Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm
  • Điều 20. Quyền tài sản :

“ 1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.”

Cũng theo Khoản 3 Điều 20: “Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.” Như vậy, khi các cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền mà bà Bùi Thu Hạnh được thừa kế thì phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả là bà Bùi Thu Hạnh.

Tuy nhiên, cần lưu ý, khoản 2, Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ có quy định : Quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này có thời hạn bảo hộ như sau:

a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này;

b) Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a khoản này có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

c) Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm a và điểm b khoản này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.”

Như vậy, theo căn cứ như trên thì các bài thơ – tác phẩm văn học của bà Nguyễn Thu Thùy có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết. Như vậy, bà Bùi Thu Hạnh sẽ được hưởng thừa kế có quyền trên trong thời hạn 50 năm kể từ khi bà Nguyễn Thu Thùy chết. Thời hạn bảo hộ này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP

TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG

 

ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Phòng Sở hữu Trí Tuệ - VP Luật Newvision Law
  • Địa chỉ: Ngõ 6 - Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội .
  • Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn
  • Hotline: Tổng đài tư vấn sở hữu trí tuệ: 1900 8698

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận Google+
  • Bình luận Web