Quyền tác giả có bắt buộc phải đăng kí?

Các tác phẩm văn học nghệ thuật , khoa học không chỉ làm giàu đời sống tinh thần của con người mà còn chứa đựng giá trị thương mại. Bảo hộ quyền tác giả đúng mực đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật. Chính vì vậy, quyền tác giả là một trong những quyền sở hữu trí tuệ được nhà nước bảo hộ.

Quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh tại thời điểm tác phẩm sáng tạo được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định không phân biệt tác phẩm đã công bố hoặc chưa công bố, đã đăng ký bảo hộ hoặc chưa đăng ký bảo hộ. Kết quả của hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực văn học , nghệ thuật, khoa học, mang tính nguyên gốc và được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định như bản viết tay, bản code trên máy tính…sẽ được công nhận là tác phẩm và được pháp luật về quyền tác giả thừa nhận và bảo vệ.  Như vậy, quyền tác giả được bảo hộ tự động, nó không phải là thủ tục bắt buộc.Chính vì vậy Khoản 2, Điều 49 Luật SHTT quy định :

“Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này”.

Tuy nhiên, thực hiện thủ tục này giúp giảm nhẹ nghĩa vụ chứng minh cho tác giả , chủ sở hữu quyền tác giả khi có tranh chấp hay xâm phạm quyền tác giả xảy ra. Ví dụ như khi chủ sở hữu muốn chuyển nhượng quyền tác giả, một trong những căn cứ xác thực nhất để người nhận chuyển nhượng tin tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả là giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

 

so-huu-tri-tue-ve-quyen-tac-gia

 

Từ đó, việc chuyển nhượng cũng như các thủ tục chuyển nhượng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Ngược lại, trường hợp tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không đăng ký quyền tác giả thì khi có tranh chấp xảy ra các chủ thể này phải có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả của mình quyền tác giả đối với tác phẩm đó. Trong nhiều trường hợp, khi mà người khác đã có giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả chứng minh quyền của mình đối với tác phẩm là rất khó khăn, thậm chí không thể chứng minh được.

Khoản 1 Điều 49 Luật SHTT có quy định:

“ Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.”

Thủ tục đăng ký quyền tác giả được quy định tại điều 50 , Điều 51 Luật sở hữu trí tuệ bao gồm:

1. Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

a. Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan;

b. Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

c. Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

d. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều này phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

2. Nơi nhận hồ sơ đăng ký:

+ Cục bản quyền tác giả ( Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng).

+ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP

TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG

 

ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Phòng Sở hữu Trí Tuệ - VP Luật Newvision Law
  • Địa chỉ: Ngõ 6 - Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội .
  • Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn
  • Hotline: Tổng đài tư vấn sở hữu trí tuệ: 1900.6110

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận Google+
  • Bình luận Web