1
Bạn cần Luật sư hỗ trợ?

Thủ tục đăng ký sáng chế, đăng ký giải pháp hữu ích

Bạn có một sản phẩm tự mình tạo ra và muốn đăng ký cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích nhưng không biết đăng ký bằng sáng chế ở đâu? Thủ tục đăng ký thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu điều này trong bài viết dưới đây:

1. Sáng chế là gì ?

Theo Khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, khái niệm về sáng chế được quy định như sau:

“Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.”

2. Giải pháp hữu ích là gì ?

Giải pháp hữu ích là một dạng của sáng chế và là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên. Tuy nhiên nó khác sáng chế ở chỗ về điều kiện bảo hộ đơn giản hơn.

3. Điều kiện đăng ký bảo hộ sáng chế / giải pháp hữu ích:

Để sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ thì cần phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình.

– Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật.

– Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký sáng chế đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

– Trường hợp sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước.

– Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật, quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế.

– Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật), một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký sáng chế.

– Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu – phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu – phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu – phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế.

– Để sáng chế được cấp Bằng độc quyền sáng chế thì sáng chế phải có tính mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp;

– Để sáng chế được cấp Bằng độc quyền gải pháp hữu ích thì sáng chế đó phải có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp.

4. Hồ sơ đăng ký bằng sáng chế / giải pháp hữu ích:

Tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu số 01-SC Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN (02 tờ theo mẫu);

– Bản mô tả sáng chế / mô tả giải pháp hữu ích (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);

– Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích (02 bản);

– Các tài liệu có liên quan (nếu có);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

5. Các bước làm thủ tục đăng ký bằng sáng chế / giải pháp hữu ích

Bước 1: Nộp đơn đăng ký

Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm định đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Khi nhận được đơn đăng ký, bộ phận chức năng của Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định đơn theo quy định, cụ thể:

Thẩm định hình thức đơn: kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức của đơn đăng ký

+ Nếu đơn hợp lệ, ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

+ Nếu đơn không hợp lệ, ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn (nêu rõ lý do từ chối đơn), đồng thời ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa.

Công bố đơn: Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ từ Cục Sở hữu trí tuệ.

Thẩm định nội dung đơn: đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế theo các điền kiện quy định để xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Việc này chỉ được thực hiện khi có yêu cầu.

Bước 3: Cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

– Nếu đơn hợp lệ, đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ và người nộp đơn nộp đầy đủ phí, lệ phí đăng ký thì Cục SHTT sẽ ra quyết định cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

– Nếu đơn không đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ thì Cục SHTT ra quyết định từ chối cấp Bằng độc quyền.

6. Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký sáng chế, đăng ký giải pháp hữu ích

– Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn.

– Thời gian công bố đơn: trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn.

– Thẩm định nội dung: không quá 18 tháng kể từ ngày công bố đơn.

– Thời gian cấp văn bằng bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí.

– Thười gian công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp: 60 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Thời hạn bảo hộ đối với bằng độc quyền sáng chế là 20 năm, đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm.

7. Dịch vụ đăng ký sáng chế / Giải pháp hữu ích

– Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế hoặc Giải pháp hữu ích;

– Làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ (viết bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai), đại diện trong việc nộp đơn yêu cầu bảo hộ;

– Theo dõi quá trình thực hiện nộp đơn và phản hồi đơn.

Quý khách đăng ký cần cung cấp cho tài liệu sau:

– Tên Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

– Mô tả kỹ thuật vắn tắt, các hình vẽ, sơ đồ (nếu có).

– Những giải pháp kỹ thuật đã biết trước khi có Sáng chế/Giải pháp hữu ích, những nhược điểm và hạn chế.

–  Ðưa một hoặc một vài trường hợp áp dụng cụ thể để chứng minh tính hiệu quả.

–  Họ tên, địa chỉ, điện thoại, của tổ chức/cá nhân có Sáng chế/Giải pháp hữu ích cần đăng ký, và đồng tác giả (nếu có).

Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ Hotline: 024 6682 8986 hoặc Zalo: 0985 890 278 để được Luật sư tư vấn chi tiết !

XEM NGAY VIDEO HƯỚNG DẪN VIẾT TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 

ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Phòng Sở hữu Trí Tuệ - VP Luật Newvision Law
  • Địa chỉ: Số 34, Ngõ 187 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Email: contact.newvisionlaw@gmail.com
  • Hotline: Hotline tư vấn sở hữu trí tuệ: 0984.769.278

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận Google+
  • Bình luận Web