Khiếu nại liên quan đến đăng ký quyền sở hữu công nghiệp

Cá nhân, tổ chức đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, trong quá trình giải quyết đăng ký có thể chưa đảm bảo quyền cho các chủ thể tham gia đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, các chủ thể này có thể khiếu nại về quá trình giải quyết đăng ký này của cơ quan có thẩm quyền. Pháp luật về sở hữu trí tuệ quy định về khiếu nại trong đăng ký quyền sở hữu công nghiệp như sau:

Khiếu nại liên quan đến đăng ký quyền sở hữu công nghiệp
Khiếu nại liên quan đến đăng ký quyền sở hữu công nghiệp

Chủ thể có quyền khiếu nại:

Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

Nội dung khiếu nại:

Khiếu nại được thể hiện bằng đơn khiếu nại, đơn phải nêu rõ:

– Họ và tên, địa chỉ của người khiếu nại;

– Số, ngày ký, nội dung thông báo hoặc quyết định bị khiếu nại;

– Nội dung khiếu nại, lập luận, dẫn chứng chứng minh cho khiếu nại;

– Đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ thông báo hoặc quyết định liên quan.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại:

Nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (thời hạn giải quyết khiếu nại của cấp trực tiếp ra quyết định hoặc thông báo liên quan) mà khiếu nại không được giải quyết hoặc nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan này thì người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đó có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (khiếu nại lần thứ hai) hoặc khởi kiện tại toà án.

– Nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần thứ hai hoặc nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đó có quyền khởi kiện tại toà án.

Thời hạn giải quyết khiếu nại:

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại liên quan đến việc cấp, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ, gia hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ, những người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra thông báo thụ lý hoặc từ chối thụ lý đơn khiếu nại, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ khiếu nại không tính vào thời hạn giải quyết khiếu nại.

Thời hiệu thực hiện quyền khiếu nại:

Khiếu nại chỉ được thực hiện trong thời hiệu sau, không kể thời gian có trở ngại khách quan khiến người khiếu nại không thể thực hiện được quyền khiếu nại:

– Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 90 ngày, kể từ ngày người đó có quyền khiếu nại nhận sẽ được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;

– Thời hiệu khiếu nại lần thứ hai là 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết những khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

XEM NGAY VIDEO LUẬT SƯ TUẤN THAM DỰ HỘI THẢO LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG NHÃN HIỆU

Tại Trung Tâm Tiến Bộ KH&CN- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

 

ảnh đại diện luật sư tuấn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

  • Phòng Sở hữu Trí Tuệ - VP Luật Newvision Law
  • Địa chỉ: Ngõ 6 - Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội .
  • Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn
  • Hotline: Tổng đài tư vấn sở hữu trí tuệ: 1900 8698

Hoặc Bạn Có Thể Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Chúng Tôi/Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận Google+
  • Bình luận Web