Sở hữu trí tuệ

minh-hoa-quyen-tac-gia

Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả có nghĩa là được nhà nước, xã hội, quần chúng….công nhận cho cá nhân, tập thể, tổ chức đối với những tác phẩm văn học, khoa học, …

Xem chi tiết »
quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp: là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, …

Xem chi tiết »