Hiểu về sáng chế

chi-dan-dia-ly-2

Tên gọi xuất xứ

Tên gọi xuất xứ là dạng đặc biệt của chỉ dẫn địa lý. Chỉ dẫn địa lý là một thông báo tuyên bố rằng một sản phẩm nào đó có …

Xem chi tiết »
minh-hoa-quyen-tac-gia

Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả có nghĩa là được nhà nước, xã hội, quần chúng….công nhận cho cá nhân, tập thể, tổ chức đối với những tác phẩm văn học, khoa học, …

Xem chi tiết »